CPO-503 Domek z indeksami i notesem samoprzylepnym

oprawa twarda: 100 x 110 x 110 mm

kartki: 95 x 105 mm, 550 szt.

notes samoprzylepny: 50 x 75 mm, 50 szt.

zestaw indeksów: 12 x 45 mm, 5 x 20 szt.